ཟླ་བ། སྨྱུག་མིང་།

རྩོམ་པ་པོ་ཟླ་བའི་དངོས་མིང་ལ་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཟེར། དུས་རབས་སྔ་མའི་ལོ་རབས་བདུན་ཅུའི་ནང་བོད་ཨ་མདོ་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་སྐྱེས། ཕྱི་ལོ་ 1997 ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ཏེ་འབྲས་སྤུངས་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། ཕྱི་ལོ་ 2018 ལོར་དགེ་བཤེས་ཐོན།